Επικριτικό το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

0

Υπερβολικά σύνθετη χαρακτηρίζει τη νομοθεσία για την ποινικοποίηση της διαφθοράς η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων…