Επιμένει το ΥΠΟΙΚ για τα POS σε δικηγόρους, παρά τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0

Κανονικά θα εφαρμοσθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση POS για τη διενέργεια συναλλαγών με κάρτες σε μία σειρά επαγγέλματα έως τις 27 Ιουλίου 2017 μεταξύ των οποίων και στους δικηγόρους.