Επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες – Ανάγκη μεγάλων αυξήσεων κεφαλαίων

0

Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να προχωρήσουν ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν παλιά συνταξιοδοτικά προγράμματα και τα οποία είχαν σχεδιαστεί με βάση τους παλιούς πίνακες θνησιμότητας, η αξιοπιστία των οποίων για το προσδόκιμο όριο ζωής έχει πλέον ξεπεραστεί από τις σύγχρονες συνθήκες ζωής …..