Επιταχύνεται η Πολιτική Δίκη

0

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την αύξηση των χρηματικών ορίων (ποσών).
Με άλλα λόγια, στα Ειρηνοδικεία θα υπάγονται προς επίλυση, διαφορές μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, αντί για του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ, αντί των 450 που είναι σήμερα.