Επιτέλους, νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – Η έμφαση δίνεται στην προστασία της επιχειρηματικότητας και στην επίσπευση των διαδικασιών

0

Λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο ανθρώπινο είναι το νέο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου. Μεταξύ άλλων προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που παρουσιάζουν αδυναμία αντιμετώπισης των υποχρεώσεών τους προς τους πιστωτές. Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης κ. Αν. Παπαληγούρας και Δημ. Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου απέστειλαν χθες, στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, προκειμένου να διατυπώσουν εντός τριμήνου εγγράφως τις απόψεις τους …..