Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ευκολότερη μπορεί να γίνει η πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση

0

Ευκολότερη μπορεί να γίνει η επιχειρηματική πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση με βάση γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή συνεδρίασε και εξέτασε τη διατήρηση σε ισχύ των συστημάτων αδειοδότησης επαγγελμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα γνωμοδότησε για οκτώ επαγγέλματα: διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, διδασκαλίας κατ’ οίκον, ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,