Επιβαρύνσεις ιδιοκτητών αστικών ακινήτων με τον νέο νόμο για το Κτηματολόγιο

0

Διπλό «τέλος κτηματογράφησης» σε βάρος των ιδιοκτητών αστικών ακινήτων καθώς και άλλες επιβαρύνσεις προβλέπει ο νέος νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο, με τον οποίο καθιερώνονται νέες ταχύτερες διαδικασίες για την κατάρτισή του. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι οι εξής: 1. Καταργείται η δεύτερη ανάρτηση, με τη συγχώνευση των σχετικών διαδικασιών και ενστάσεων στο πλαίσιο μιας και μόνον ανάρτησης. 2. Δίνεται η δυνατότητα στον υποθηκοφύλακα-προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου να διορθώνει, ύστερα από απλή αίτηση των ενδιαφερομένων, όχι μόνο τα λεγόμενα πρόδηλα σφάλματα, αλλά να επιχειρεί και άλλες αναγκαίες διορθώσεις, υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται ότι δεν θα πρόκειται για αυθαίρετες κρίσεις …..