Ερχονται ριζικές αλλαγές στο διαδίκτυο

0

Ο οργανισμός που έχει την υψηλή εποπτεία στο σύστημα ονομοταδοσίας του διαδικτύου, Icann, προέβη σε μια απόφαση σταθμό για τη λειτουργία του διαδικτύου καθώς ψήφισε υπέρ της δημιουργίας νέων top level domains.