Αίρεται η αναστολή λειτουργίας της ΑΡΤΙΟΝ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7/6/2007 Αίρεται η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ σύμφωνα με χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά την απομάκρυνση στελεχών της, τη μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση, καθώς και τη χρηματοοικονομική και οργανωτική αναδιάρθρωσή της …..