Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης για τα προβλήματα στον χώρο της Θέμιδος

0

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ θεσμός, η ανάγκη για τη δημιουργία του οποίου προέκυψε από τα ολοένα και πιο πιεστικά προβλήματα που αναφύονται στον χώρο της Δικαιοσύνης, καθιερώνεται από τον υπουργό κ. Σωτ. Χατζηγάκη …..