Αιτιάσεις νομιμότητας για πρακτική του «Τειρεσία»

0

Την εξέταση της νομιμότητας της πρακτικής του «Τειρεσία» για την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης χρεών καταναλωτών, ζητεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα…