Αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ιταλικές αρχές για υποθέσεις τρομοκρατίας

0

Αίτημα δικαστικής συνδρομής απέστειλαν οι Εφέτες Ανακριτές που χειρίζονται τις υποθέσεις τρομοκρατίας προς τους Ιταλούς συναδέλφους τους…