Ευ. Βολάνης: Ουδείς στο ΝΣΚ έχει ενεργήσει με δόλο

0

«Τόσο ο κ. Δρυς, όσο ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Δούκας, άσκησαν κατά την κρίση τους το δικαίωμα να αποδεχθούν, ή όχι τις γνωμοδοτήσεις των Νομικών Συμβούλων τους. Ενήργησαν νομίμως»…