Ευέλικτο, λειτουργικό, οικονομικό Δημόσιο

0

Σε νέα, πιο ευέλικτη, πιο λειτουργική και κυρίως πιο οικονομική εποχή περνάει το Δημόσιο καθώς, από την 1η Νοεμβρίου και το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων. Συνολικά επετεύχθη μείωση των δομών που ξεπερνά το 40% -σε κάποιες περιπτώσεις οι δομές μειώθηκαν έως και 63%- ενώ το δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται
σε 10,8 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τους πίνακες και τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η «Κ».