Ευνοϊκές ρυθμίσεις για επιτηδευματίες στον νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

0

Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών αρχών και των επιτηδευματιών επιχειρεί να οικοδομήσει ο νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, οι αναλυτικές διατάξεις του οποίου δημοσιοποιήθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομικών. Με το νέο ΚΒΣ που αναμορφώνεται έπειτα από 12 χρόνια αμβλύνονται οι προϋποθέσεις για την απόρριψη των βιβλίων, αυξάνονται κατά 50% τα όρια τήρησης των βιβλίων, ενώ απαλλάσσονται αρκετοί επιτηδευματίες από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων …..