ΕΥΝOΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓOΥΣ

0

Ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης για ανέργους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, αλλά και για μητέρες με ανήλικα παιδιά, τίθενται σε εφαρμογή από το ΙΚΑ στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, ισχύουν τα εξής: 1 Γίνονται πιο ευνοϊκές οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μητέρων με ανάπηρα τέκνα. Ειδικότερα, το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας των τέκνων μειώνεται από 80% σε 67%, ενώ παραμένει η προϋπόθεση για τις μητέρες να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί γιατί το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων δεν ήταν 80%, αλλά 67% και άνω, θα αναθεωρηθούν αυτομάτως από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, όπου είναι εφικτό ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων …..