Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση μητέρων με ανάπηρα ανήλικα και ηλικιωμένων ανέργων

0

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ρυθμίσεις συνταξιοδότησης για ανέργους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αλλά και για μητέρες με ανήλικα παιδιά τίθενται σε εφαρμογή από το ΙΚΑ στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μητέρων με ανάπηρα τέκνα, αφού το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας των τέκνων μειώνεται από 80% σε 67%, ενώ παραμένει η προϋπόθεση για τις μητέρες να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας …..