Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους ανήλικους παραβάτες

0

Νέες, ευνοϊκότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους ανήλικους παραβάτες προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και ποινική μεταχείρισή τους…