Ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για τους ψυχικά πάσχοντες ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε ότι οι επισημάνσεις και οι ενστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων θα συζητηθούν στις ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας…