ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ υπαγορεύει ανάκτηση και ανακύκλωση, αλλά η Ελλάδα πέρα βρέχει

0

Τσουνάμι προστίμων για τα απόβλητα Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ «Τσουνάμι προστίμων» θα χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας από την Ε.Ε., αφού σε πολλές περιοχές, αντί να σχεδιαστούν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σχεδιάστηκαν «ξερά» δημόσια έργα. Το 2010 η Ελλάδα θα πρέπει να εκτρέψει από τους ΧΥΤΑ το 1/3 των σκουπιδιών της όπως υπαγορεύουν οι σχετικές οδηγίες ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών …..