ΕΥΡΩ-ΔΙΚΗ για την Ελλάδα εάν δεν λάβει μέτρα προστασίας όπως ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η εκδίκηση της οχιάς ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Η οχιά της Μήλου απειλείται με εξαφάνιση και η Ελλάδα με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και, επιπλέον, με την επιβολή αυστηρού χρηματικού προστίμου… Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου Σταύρου Δήμα, να κινήσει νέα προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για μη προστασία της απειλούμενης με εξαφάνιση οχιάς της Μήλου. Οι ελληνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2006 για το θέμα αυτό και η Επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει με αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίσει να σιωπά και η υπόθεση καταλήξει για δεύτερη φορά στο Ευρωδικαστήριο, η Επιτροπή θα εισηγηθεί την επιβολή χρηματικού προστίμου …..