Ευρωκαταδίκη για περιβαλλοντικές παραλείψεις

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2006 To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα επειδή δεν έλαβε «τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων, όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, στο οποίο ανατίθεται η ανάκτηση, η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση και η καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» …..