Ευρωκαταδίκη για την προστασία των πουλιών

0

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος…