Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών

0

Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε και εμβάθυνε τη δέσμευσή της για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με την εκπόνηση ενός Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών…