Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παράνομες οι πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες της MasterCard

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι οι εφαρμοζόμενες από την MasterCard πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) είναι αντίθετες προς το κοινοτικό Δίκαιο.

Οι ΠΔΠ αντιστοιχούν σε ένα τμήμα της τιμής μιας συναλλαγής με κάρτα πληρωμών, το οποίο παρακρατείται από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα. Το κόστος των ΠΔΠ καταλογίζεται στους εμπόρους στα γενικότερα πλαίσια των εξόδων που χρεώνονται σε αυτούς για τη χρήση των καρτών πληρωμών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που διαχειρίζεται τ