Ευρωπροσφυγή κατά της Ελλάδας

0

«E» 5/7 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Ελλάδας, της Μάλτας, του Λουξεμβούργου και της Μεγάλης Βρετανίας με την κατηγορία ότι αυτές δεν την έχουν -ως όφειλαν- ενημερώσει για τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία μιας σημαντικής οδηγίας που στηρίζει, διευρύνει και ενισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης μέσα στην Ενωση των Ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους …..