Ευρωσίριαλ με την εκτροπή του Αχελώου

0

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) φθάνει το «σίριαλ» της εκτροπής τού Αχελώου. Με εισήγησή της μεθαύριο, ενώπιον της Ολομελείας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η σύμβουλος κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου θα ταχθεί υπέρ της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ, προκειμένου να κριθεί αν παραβιάζονται οι διατάξεις κοινοτικής οδηγίας που αναφέρεται στην αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων από τον νόμο με τον οποίο κυρώθηκαν κάποια άρθρα της οδηγίας και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη συνέχιση των έργων …..