Φορέας ελέγχου συστημάτων ανακύκλωσης

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16/5/2007 Ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών δημιουργείται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Πρόκειται για τον οργανισμό που θα συντονίζει και θα ελέγχει τα συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα …..