Φόρο για τα ακίνητά τους θα πληρώσουν οι offshore εταιρείες

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/4/2007 Φόρο για τα ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα καλούνται να πληρώσουν μέχρι τις 21 Μαϊου οι offshore εταιρείες. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης …..