Φοροκίνητρα για φωτοβολταϊκά

0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ κίνητρα για την ίδρυση μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων, κάτω από τα 100 κιλοβάτ, σε ιδιώτες για οικιακή χρήση προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας …..