ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Φορολόγηση νέων οικοδομών και τεχνικών έργων

0

Του Μιχαλη Ζελενιτσα* Με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3522/2006 τόσο στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όσο και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία τήρησης βιβλίων για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά και για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την ίδια ημερομηνία και μετά, φορολογούνται ανάλογα με τη νομική μορφή και το αντικείμενο δραστηριότητας …..