Φορολογια: Φορολόγηση των μερισμάτων

0

Toυ Χρηστου Κοδου/ Tax Consultant Grant Thorton Στην Ελλάδα ακολουθείται το σύστημα της απαλλαγής εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο, ήτοι προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος έχει επιλεχθεί η διανομή των κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών να πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση του φόρου …..