ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι αλλαγές που ισχύουν στη φορολόγηση εισοδήματος των νομικών προσώπων

0

Του Μιχαλη Ζελενιτσα/ Tax manager της Grant Thorton Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» οι γενικές αλλαγές που αφορούν τη φορολόγηση των νομικών προσώπων είναι οι ακόλουθες: – Καταργείται η απαλλαγή από τη φορολογία για τόκους που προκύπτουν από την 1.1.2007 και έπειτα από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του N. 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τόκους που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις …..