ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Πώς φορολογούνται τα κέρδη ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών

0

Του Παναγιωτη Ραλλη/ Tax manager της Grant Thornton Τα καθαρά κέρδη των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα φορολογούνται με συντελεστή 22% για τη χρήση 2006, ενώ για τις διαχειριστικές χρήσεις από 01.01.07 και μετά φορολογούνται με συντελεστή 20%. Για να βρεθούν τα κέρδη που φορολογούνται θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα κέρδη της χρήσης τα εξής ποσά: 1. Τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς (τόκοι καταθέσεων τραπεζών κ.λπ.) …..