ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Τι αλλάζει στη φορολόγηση των τόκων

0

Του Μιχαλη Ζελενιτσα Με το νέο φορολογικό νόμο 3522/ 2006 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στη φορολόγηση τόκων: Με το νέο φορολογικό νόμο 3522/2006 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στη φορολόγηση τόκων: – Καταργείται η απαλλαγή από τη φορολογία για τόκους που προκύπτουν από την 1.1.2007 και μετά από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του N. 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τόκους που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος …..