ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Τι θα ισχύει για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με το νέο έτος

0

Του Παναγιωτη Ραλλη/ Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Tax Manager της Grant Thornton Από το οικονομικό έτος 1997 με τις διατάξεις των άρθρων 21 μέχρι και 35 του Ν.2459/1997 θεσπίστηκε η επιβολή φόρου στην κατοχή μεγάλης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα με βασικό στόχο τη σύλληψη της φορολογικής ύλης και τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους …..