Φορολογική επιδρομή στην αγορά ακινήτων

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29/3/2006 Tο νέο καθεστώς στις αγοραπωλησίες νεόδμητων ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠA ενισχύει τις αρμοδιότητες των εφόρων ενώ υποχρεώνει τους κατασκευαστές, στις περισσότερες περιπτώσεις, να αποδίδουν στο δημόσιο ΦΠA σε τιμές μεγαλύτερες των αντικειμενικών αξιών. Oπως εξηγεί ο πρόεδρος των κατασκευαστών Δ. Kαψιμάλης το κόστος κατασκευής είτε προϋπολογιστικά είτε απολογιστικά που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του ΦΠA είναι υψηλότερο των αντικειμενικών αξιών με συνέπεια ο ΦΠA να εφαρμοστεί σε τιμές υψηλότερες από αυτές. Tην επιπλέον επιβάρυνση που θα έχουν οι εργολάβοι …..