Φορολογική παραγραφή -πάλι- στα δέκα χρόνια

0

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι ελεγκτές θα μπορούν να διενεργούν από το νέο έτος αναδρομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις πέραν της πενταετίας …..