Φορολογείται η παραχώρηση οικίας από γονέα σε τέκνα

0

H παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε τέκνα ή αντίστροφα θα φορολογείται από 1.1.2006. Oπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Oικονομικών, περιορίζεται η απαλλαγή και πλέον θα καταβάλλεται φόρος από τους υπόχρεους εφόσον το παραχωρούμενο ακίνητο είναι πάνω από 100 τ.μ. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας, επί της ουσίας καταργείται η απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής …..