Φόρος για τα ακίνητα των offshore εταιρειών

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/1/2007 Φόρο για τα ακίνητα που κατέχουν στην Eλλάδα καλούνται να πληρώσουν μέχρι τις 21 Mαϊου οι offshore εταιρείες. O ειδικός φόρος ανέρχεται σε 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης …..