«Φραγή» στη δικαστική έρευνα

0

«E» 4/2 ΤΟΥ ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ Απόλυτα εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι διωκτικοί μηχανισμοί, αφού προέκυψε πως όλα τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στη συνέντευξη Tύπου των τριών υπουργών ήταν ακριβώς εκείνα τα οποία τους είχε δώσει η εταιρεία Vodafone από τις 11-3-05 και πέρα από το σημείο αυτό, δεν έγινε ούτε ελάχιστο βήμα προόδου. Tην ίδια στιγμή από τον φάκελο που έχουν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές προκύπτει -κατά τους ισχυρισμούς της Vodafone- ότι υπήρχαν λογισμικά για νόμιμη παρακολούθηση τα οποία δεν είχαν ζητηθεί από την ίδια την εταιρεία, αλλά τα οποία από ένα χρονικό σημείο και μετά η εταιρεία Ericsson, αλλάζοντας τη στρατηγική της, τα εγκαθιστούσε υποχρεωτικά …..