Φραγμοί στους "αιώνιους" φοιτητές

0

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το πόρισμα των επιστημόνων που επεξεργάζονται το νέο νόμο για τα πανεπιστήμια. Η επιτροπή προτείνει για την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου να αποφασίζει το πρυτανικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων. Οταν όμως δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, τότε ο πρύτανης θα παραπέμπει το θέμα στη σύγκλητο που θα αποφασίζει, επίσης κατά πλειοψηφία …..