«Φρένο» στα τοκογλυφικά επιτόκια

0

Ακυρη είναι η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας δανειολήπτη όταν γίνεται για να καλυφθούν τοκογλυφικά επιτόκια σε δάνειο που συμφωνείται μεταξύ ιδιωτών. Ο Αρειος Πάγος έβαλε «φρένο» στην είσπραξη τοκογλυφικών τόκων καθώς και στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξή τους. Το ανώτατο δικαστήριο επικυρώνοντας αντίστοιχη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο Αρειος Πάγος έκρινε νόμιμη την ανακοπή που άσκησε οφειλέτης δανείου που είχε επιβαρυνθεί με τοκογλυφικούς τόκους, που είχε αξιώσει ο δανειστής και οι οποίοι ξεπερνούσαν μέχρι και 15% το δικαιοπρακτικό (εξωτραπεζικό) επιτόκιο, με το οποίο μπορούν να συμφωνούνται δάνεια μεταξύ ιδιωτών. Σύμφωνα με την αρεοπαγητική απόφαση δέχθηκε ότι είναι ορθή η άποψη του Εφετείου πως οι οικονομικές αξιώσεις του δανειστή δεν είναι νόμιμες, διαπιστώνοντας ότι είχαν εκδοθεί επιταγές προκειμένου να καλυφθούν τοκογλυφικοί τόκοι. Παράλληλα δέχθηκε ότι δεν ήταν νόμιμη η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που κίνησε ο δανειστής κατά της οφειλέτριας εταιρείας (μίας ΑΕΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα) και εμπόδισε να «βγουν στο σφυρί» περιουσιακά της στοιχεία.