«Φρένο» στη μονομερή μεταβολή της σύμβασης εργασίας

0

Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου και λειτουργεί σε βάρος του, συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού, ο οποίος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Αυτό έκρινε ο Αρειος Πάγος με αφορμή περίπτωση υπαλλήλου αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος από το 1995 εκτελούσε χρέη διευθυντή γεωργικών εφοδίων, αλλά 6 χρόνια αργότερα υποβαθμίστηκε σε απλό υπάλληλο και του έγινε μείωση μισθού. Προσέφυγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε, στη συνέχεια όμως το Δ.Σ. του συνεταιρισμού τον μετακίνησε σε άλλη θέση. Οταν ο υπάλληλος διαμαρτυρήθηκε εγγράφως, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά νέα δυσμενή μεταχείριση διότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ο διευθυντής τού γνωστοποίησε ότι αλλάζει το ωράριό του και θα εργάζεται πλέον και τις απογευματινές ώρες …..