«Φρένο» βάζει το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο στις αποφάσεις της βουλής για τον EFSF

0

Το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε να απαγορεύσει -προσωρινά- σε ειδική επιτροπή του γερμανικού κοινοβουλίου το δικαίωμα να λαμβάνει επείγουσες αποφάσεις σχετικά με τον EFSF, σε μία κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την κρίση χρέους στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Αυτή η εννεαμελής επιτροπή του γερμανικού κοινοβουλίου είχε συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό …