Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις… αποζημίωση

0

Δεν δικαιούνται αποζημίωσης όσοι έχουν ασφαλιστεί κατά του κινδύνου κλοπής, αλλά αδιαφορούν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή οι ασφαλισμένοι επιδεικνύουν βαρειά αμέλεια, εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη…