Φυλάκιση και για δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

0

Εγκρίθηκε από την κυβερνητική επιτροπή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο σχετική κοινοτική οδηγία …..