Για τα πιστοποιητικά των μεταναστών

0

Την προσκόμιση του λεγόμενου πιστοποιητικού γεννήσεως, δηλαδή δημοτολογικής εγγραφής την οποία είναι εξ ορισμού αδύνατον να εκδώσει αλλοδαπός, αξιώνουν από τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες ιδιαίτερα στα ευαίσθητα πεδία της εκπαίδευσης, ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας …..