ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

0

Τρεις διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις για τους τόκους υπερημερίας ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Ειδικό Δικαστήριο θα κληθεί – όπως διαφαίνεται – να αποφανθεί για το ύψος του τόκου υπερημερίας που θα καταβάλει το Δημόσιο στους πολίτες, καθώς τρία ανώτατα δικαστήρια έχουν αποφανθεί μέχρι στιγμής διαφορετικά. Με χθεσινή απόφασή του το ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (802/2007) επιχείρησε να βάλει τέλος στο «προνόμιο» του Δημοσίου να καταβάλλει επιτόκιο 6% στις απαιτήσεις των πολιτών, κρίνοντας ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση είναι αντίθετη προς τα άρθρα 4 και 20 του Συντάγματος, που αφορούν την ισότητα των διαδίκων στις δίκες, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κι αυτό γιατί στις περιπτώσεις οφειλών των πολιτών προς το Δημόσιο, ο τόκος υπερημερίας ανέρχεται στο 10% …..