Γραφειοκρατία και τυπολατρία στη Δικαιοσύνη

0

Ενας Αρειος Πάγος τυπολάτρης, που περιορίζει το δικαίωμα του Ελληνα πολίτη να ζητήσει το δίκιο του και μια δικαιοσύνη που παραμένει προσκολλημένη στη γραφειοκρατία του χαρτιού χωρίς να ακολουθεί τη μεγάλη στροφή στην ηλεκτρονική εποχή. Είναι η εικόνα της χώρας μας μέσα από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και την κρίση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την Ανεξαρτησία Δικαστών και Δικηγόρων…